Bowtie

โบว์ไท สำหรับผู้ชายใส่สูทผูกโบว์ไท ในงานที่เป็นทางการ เรามีโบว์ไทมากมายทุกรูปแบบ ทั้งแบบ โบว์ไทผูกเอง (Self Bowtie) และ โบว์ไทผูกสำเร็จ, สำหรับโบว์ไทแบบผูกเอง คุณจะได้รับความ ฟรีสไตล์และความธรรมชาติมากกว่าแบบผู้สำเร็จเนื่องจากสามารถผูกออกมาให้เป็นทรงได้ตามความต้องการ แต่หากต้องการความรวดเร็ว โบว์ไทผู้สำเร็จก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเช่นกัน, โบว์ไท เหมาะสำหรับใส่ในงานที่มีความสุภาพ มีความเป็นทางการสูง เสริมภาพลักษณ์ให้ดูน่าจดจำ

Bowtie

โบว์ไท สำหรับผู้ชายใส่สูทผูกโบว์ไท ในงานที่เป็นทางการ เรามีโบว์ไทมากมายทุกรูปแบบ ทั้งแบบ โบว์ไทผูกเอง (Self Bowtie) และ โบว์ไทผูกสำเร็จ, สำหรับโบว์ไทแบบผูกเอง คุณจะได้รับความ ฟรีสไตล์และความธรรมชาติมากกว่าแบบผู้สำเร็จเนื่องจากสามารถผูกออกมาให้เป็นทรงได้ตามความต้องการ แต่หากต้องการความรวดเร็ว โบว์ไทผู้สำเร็จก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเช่นกัน, โบว์ไท เหมาะสำหรับใส่ในงานที่มีความสุภาพ มีความเป็นทางการสูง เสริมภาพลักษณ์ให้ดูน่าจดจำ

Filter